1. עד מומחה למדידת מהירות באמצעות אקדח לייזר בשימוש משטרת ישראל ••••
Marksman LTI 20-20 ממל"ז Laser gun speedtrap
http://speedtraps.org.il/

2. פסיקה - פסקי דין - מכמונות מהירות - מחיקת כתב אישום - ממל"ז ••••
סקירת הפסיקה בישראל על אופן השימוש בממל''ז לאכיפת מהירות - מכמונות מהירות - מד מהירות לייזר - אקדח לייזר
  ...בישראל מערכת המשפט האזרחית העדיפה עד כה את "ההלכה הפסוקה"על פני שמיעת עדות טכנית לימוד והבנת הבעייה העקרונית, למעט מקרים ספורים שהושתקו או בוטלו...
  ...משטרת ישראל נטלה חרות לעצמה לבצע אכיפת מהירות עד לטווח של 600 מטרים בניגוד להנחיות היצרן המגביל מדידה לטווח של 275 מטרים בלבד בטווח גדול יותר נדרשת...
  ...ובמרחק גדול יותר, נטל ההוכחה על המשטרה - עליה להביא עד מומחה מטעמה לכל מקרה בנפרד. . . ד. בתאריך 6/9/00 פסק בית משפט לתעבורה ברמלה, כב' הש' ירון לוין...
http://stop-abuse.net/LTI2020/psika.htm

3. דוברת מכון התקנים אינה עונה ••••
דוברת מכון התקנים מסרבת להשיב לשאלותיו של עד מומחה בנושא מד מהירות לייזר בשימוש משטרת ישראל
  ...1. אני משמש כיועץ בנושאים טכנולוגיים שונים ומשמש כעד עד מומחה בבתי משפט בישראל. 2. לאחרונה נתבקשתי להגיש עדותי כמומחה בבית המשפט העליון בעתירה לבג"צ...
  ...הנ"ל לא קיבל תו תקן של מכון התקנים הישראלי. שכן, בכל ארבעת מכשירי ממל"ז שבחנתי עד כה לא היה כל סימון של מכון התקנים, אשר יכול היה להעיד על כך כי מכון...
http://stop-abuse.net/LTI2020/dov1.htm

4. ממל"ז - אקדח הלייזר לא נועד להלחם בתאונות דרכים •••
סקירה עיתונאית, משפטית וטכנית על אמינות המדידה באמצעות מד מהירות לייזר (ממלז) המשמש לאכיפת מהירות ונחשב כמכשיר אמין - מדוע הבעייה האמיתית טרם...
http://stop-abuse.net/LTI2020/Marksman.htm

5. כל מה שרצית לדעת על אקדח הלייזר ולא העזת לשאול •••
1. בעיות בהפעלת מד מהירות לייזר - ממל"ז - בשירות משטרת ישראל •••• מדוע יש להגביל את השימוש בממל''ז לאכיפת מהירות - מלכודות מהירות - מד מהירות לייזר -...
  ...לטווח 304.4 מטר בלבד . . .ובמרחק גדול יותר, נטל ההוכחה על המשטרה - עליה להביא עד עד מומחה... ...מערכות של ממל"ז הושבתו, שכן נמצא כי אינן אמינות לצורך...
  ...12. עד מומחה למדידת מהירות באמצעות אקדח לייזר בשימוש משטרת ישראל ••• Marksman LTI 20-20 ממל"ז Laser gun speedtrap
http://stop-abuse.net/LTI2020/idx.htm

6. מחיקת כתב אישום •••
קראו בין השורות מה קורה בבתי משפט לתעבורה בישראל בישראל ותבינו ואם לא תבינו, אנא שאלו אותי ואסביר לכם בלשון בני אדם שאינם יודעים...
  ברב המקרים (עד כה) נהגו בתי משפט לתעבורה למחוק כתבי אישום לאחר הגשת עדות עד מומחה בלי לנהל שלב הוכחות הגנה. וזאת ככל הנראה משום שהבינו כי לו המשיכו בדיון הו...
http://stop-abuse.net/LTI2020/Dismiss.htm

7. עתירה לבג"צ אמינות המדידה של ממל"ז •••
על המשרד לבטחון פנים לענות: מדוע לא תופסק הפעלת ממכמונת מהירות מסוג מד מהירות לייזר דגם LTI 20-20 בשיטת ההצבעה כאשר המכשיר מוחזק ידנית בכבישי מדינת ישראל...
  ...ברכה, המגדיר את עצמו כמומחה בנושא ואף הגיש עדויות עד מומחה בבתי המשפט בעניין, טוען, כי מעדויות של עד מומחה אחר (ד"ר בזדין) אשר מונה כמומחה בית משפט לעניין,...
  ...שהרעידות הטבעיות של יד מפעיל המכשיר יש בה כדי להסיט את קרן הלייזר מן המטרה עד כדי כך שבתנאים מסוימים המכשיר מציג אפילו בניין מגורים כמתנייע. עוד טוען...
  ...עשויה קרן הלייזר לפגוע בעיני הנוסעים בדרך, דבר שיכול לגרום לפגיעה ממשית בראיה עד כדי עיוורון. ברכה מציין, כי על-פי ממצאי התקן הישראלי לוחית הזיהוי...
http://stop-abuse.net/LTI2020/globes_article.htm

8. חוות דעת של המומחה המשפטי לעניין אכיפת מהירות באמצעות ממל"ז •••
סקירה משפטית על אמינות המדידה באמצעות מד מהירות לייזר (ממלז) המשמש לאכיפת מהירות ונחשב כאמין לפי פסיקת בית-המשפט העליון
  ...עד כה לא הורשע אף לא נאשם אחד שסייעתי לו! המידע הנכלל באתר זה נועד לצורך המחשה בלבד. בעל האתר אינו נושא באחריות כלשהי כלפי הקוראים ו/או המשתמשים...
http://stop-abuse.net/LTI2020/Expert.htm

9. חוות דעת של המומחה המשפטי לעניין אכיפת מהירות באמצעות ממל"ז •••
סקירה משפטית על אמינות המדידה באמצעות מד מהירות לייזר (ממלז) המשמש לאכיפת מהירות ונחשב כאמין לפי פסיקת בית-המשפט העליון
  ...עד כה לא הורשע אף לא נאשם אחד שסייעתי לו! המידע הנכלל באתר זה נועד לצורך המחשה בלבד. בעל האתר אינו נושא באחריות כלשהי כלפי הקוראים ו/או המשתמשים...
http://stop-abuse.net/LTI2020/Experts.htm

10. מכמונת מהירות לייזר - השופט אביטל חן פסק: הממל"ז אמין •••
ביהמ"ש: מכשיר הלייזר למדידת מהירות כלי רכב אמין - בתנאי שמפעיליו מבצעים הוראות היצרן - אבל ביהמ"ש התעלם מהעובדה שהוראות המשטרה אינן תואמות את הוראות...
  ...את המהירות לדאוג לכך, כי המכשיר יישאר מיוצב וללא תנועה מהלחיצה על מתג ההפעלה עד לקבלת צליל התוצאה. "אין להפעיל את המכשיר כלפי כלי רכב המוסתרים בחלקם...
  ...אני משמש עד מומחה במספר תיקי תעבורה/ממל"ז, אשר נתקעו (חלקם יותר משנתיים) בבתי המשפט לתעבורה בישראל. התיקים נתקעו בציפיה דרוכה (של משטרת ישראל),...
  ...ביהמ"ש שאיננו עד מומחה מדעי/טכני "ניהל" את הניסוי... מה היה אומר כב' השופט חן לו אני (בהיותי פיסיקאי) הייתי מעז לתת ייעוץ משפטי? מוטב היה לו הפנים...
http://stop-abuse.net/LTI2020/globes_AH.htm


© דורון טל תגובות של דורון טל למאמרי מחלקה ראשונה מכתבו של דורון טל לועדה לבחירת שופטים